/ Efterspænding af hjul

Efterspænding af hjul

 
 
Et dækcenter er blevet dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger for skader opstået på en dumper, hvor dækmontøren har genmonteret et hjul efter dækreparation. Sagen medførte et erstatningskrav på over 200.000 kr. for reparation og sagsomkostninger.

Dommeren lagde vægt på følgende:
  1. Hjulet blev ved monteringen ikke spændt med det påkrævede moment.
  2. Der blev ikke foretaget efterspænding efter det antal timer, som var påkrævet ifølge køretøjets brugermanual.
  3. Der var ikke blevet givet information til brugeren/ejeren af køretøjet om, at der skulle udføres efterspænding.
Som følge deraf opfordrer vi til, at nedenstående praksis følges, hvis man skal sikre sig bedst muligt mod erstatningssager.

Scandinavian Tire and Rim Organization anbefaler i STRO Databogen, at der efter hjulmontering foretages efterspænding efter 100-200 kilometers kørsel. Dette gælder for person-/vare-/lastbiler.
For landbrugs-/entreprenørmaskiner som benytter timetæller gælder køretøjsfabrikantens forskrifter i brugermanualen.

Vi anbefaler kraftigt, at følgende råd følges:
  1. Der foretages altid – uanset køretøjstyper – tilspænding med momentnøgle – ikke med momentstave, -toppe eller lignende.
  2. Der skrives på kundens faktura, at der skal foretages efterspænding af hjul efter X antal kilometer eller timer jf. køretøjsfabrikantens anvisninger, og at kunden er ansvarlig for at træffe aftale om efterspænding.
  3. Kunden får udleveret et dokument med oplysning om påkrævet efterspænding.
  4. I de tilfælde hvor kunden ikke er til stede, lægges der et dokument synligt i køretøjet med oplysning om påkrævet efterspænding, og der tages foto af, at der er lagt dokument i køretøjet.
Det kan også være en god idé at klæbe et klistermærke i brugerens synsfelt og/eller på det pågældende hjul.

Dæk Specialisternes Landsforening har udarbejdet nogle nyttige dokumenter i forbindelse med hjulskift:
  • Dokument til udlevering til kunde/bruger om efterspænding på landbrugs- og entreprenørmaskiner.
  • Dokument til udlevering til kunde/bruger om efterspænding på person-/vare-/lastbiler.
  • Forslag til klistermærke til montering på fælg og/eller i køretøjets kabine.
Kontakt sekretariatet for at få tilsendt dokumenterne.
Dækbranchen Danmark | Herstedvang 14, 1., 2620 Albertslund  | Tlf.: 39 63 97 79