/ Tempo-godkendelser

Tempo-godkendelser

 
 
 

Campingvogne (Tempo 100)

Dækkenes alder skal til enhver tid være yngre end 6 år, og hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km/t (hastighedssymbol L).

(Kilde/reference: Bekendtgørelse nr. 458 af 12. maj 2016)
 
 

Busser (Tempo 100)

Busser registreret første gang 8. december 2007 eller senere
Må ikke være forsynet med dæk med opskåret mønster på forakslen.

Busser registreret første gang før den 8. december 2007
Må ikke være forsynet med dæk med opskåret mønster.
Dæk, herunder regummierede dæk, skal være beregnet til at kunne køre mindst 100 km i timen.
Regummierede dæk er kun tilladt, hvis der fra regummieringsvirksomheden foreligger garantierklæring for, at dækket ved tilladt akseltryk og tilladt totalvægt kan benyttes ved bussens maksimale hastighed uden begrænsninger.
Regummierede dæk er ikke tilladt på aksler med enkeltmontering.

Definition af bus: Bil der er indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. fører, med en totalvægt over 3.500 kg.
 
 

Traktorer og motorredskaber (Tempo 40)

Hele vogntoget skal være forsynet med dæk som er beregnet til mindst 40 km/t.

(Kilde/reference: Bekendtgørelse nr. 1573 af 1. december 2016)
 
 
 
 

Campingbil (Tempo 100)

Campingbil med totalvægt 3.500 - 7.500 kg
Ingen særlige regler om dæk.

(Kilde/reference: Bekendtgørelse nr. 201 af 12. marts 2018)
 
 

Ambulancer (Tempo 100)

Ambulancer med totalvægt 3.500 - 6.000 kg
Må ikke være forsynet med dæk med opskåret mønster på forakslen.

(Kilde/reference: Bekendtgørelse nr. 982 af 26. august 2015)
Dækbranchen Danmark | Herstedvang 14, 2620 Albertslund  | Tlf.: 39 63 97 79