/ Fartskriver - "Håndværkerreglen"

Fartskriver - "Håndværkerreglen"

Fritagelse for køre-/hviletidsreglerne.

Under visse omstændigheder kan man være undtaget for at være underlagt køre-/hviletidsreglerne og dermed krav om fartskriver/tachograf.

Fritagelsesreglen, som også omtales som "håndværkerreglen", kan anvendes for køretøjer med en totalvægt (inkl. evt. påhængsvogn) som ikke overstiger 7,5 tons og såfremt kørslen foregår inden for en radius af 100 km fra virksomhedens hjemsted (køretøjets registrerede brugers adresse).

Bestemmelsen vedrører køretøjer, der anvendes af virksomheder, der skal udføre andet arbejde end transportarbejde og som til brug for førerens udførelse af arbejdet er nødt til at transportere materiel, udstyr eller maskiner. Der vil typisk være tale om værktøj, redskaber, materialer eller reservedele, som skal anvendes af føreren i forbindelse med det arbejde, som virksomheden skal udføre.

Et kort resume af ovenstående findes her og kan lægges i køretøjet til orientering.
Dækbranchen Danmark | Herstedvang 14, 1., 2620 Albertslund  | Tlf.: 39 63 97 79