/ Sociale medier

Sociale medier

 
 
Du finder Dæk Specialisternes Landsforening på

Facebook: facebook.com/enrigtigdaekspecialist

Derudover har Dækbranchen Danmark følgende sider på sociale medier:

Facebook: facebook.com/daekbranchen
LinkedIn: linkedin.com/company/dækbranchen-danmark

Markedsføring

Man må ikke udsende reklamemateriale uden modtagerens samtykke.

I Forbrugerombudsmandens spamvejledning finder du mere information. Se vejledningen her...
 
Reglerne om brug af konkurrencer til indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring er beskrevet i vejledningen her...
 
Bruges miljømæssige og etiske påstande i markedsføring, så skal vejledningen her følges.

Har du fået dårlige anmeldelser?

Hvad gør man, når en kunde vender tilbage med en dårlig oplevelse?
 
Ja i langt de fleste tilfælde henvender kunden sig direkte til din virksomhed og sammen finder I en løsning, men vi ser mange eksempler på, at kunden henvender sig via et socialt medie – og hvad gør man så?

En mulighed er at ignorere forholdet.

En anden mulighed er at tage kontakt til kunden – enten på det sociale medie eller direkte. Bliver man fortsat ikke enig med kunden, kan en "standard"-besked til kunden udføres i stil med følgende:

Jeg skal naturligvis beklage, hvis ikke du er tilfreds med [virksomhed]. Vi lever af tilfredse kunder, og heldigvis er der meget langt mellem kunder, der giver udtryk for det du gør. Jeg er meget uenig i din kritik, som jeg mener er både uberettiget og udokumenteret.

Jeg skal også tage kraftig afstand fra dine ytringer på internettet. En sådan adfærd kan være retsstridig, og jeg tager hermed forbehold for at kræve ytringerne fjernet. Jeg skal i den forbindelse allerede nu gøre dig opmærksom på, at dersom jeg måtte konstatere, at du spreder rygter eller fremlægger tilkendegivelser som du ikke kan underbygge, vil jeg være nødsaget til at iværksætte de tiltag, der skal til, for at få berigtiget disse forhold. Du er erstatningsansvarlig overfor mig for omkostninger i forbindelse hermed.

Jeg skal understrege, at jeg naturligvis ikke vil fratage dig din ret til kritik og offentlige ytringer. Jeg forventer blot, at disse er loyale mod sandheden og i øvrigt baseret på faktum.
Dækbranchen Danmark | Herstedvang 14, 2620 Albertslund  | Tlf.: 39 63 97 79